Όροι Χρήσεως

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα "www.drmichalakou.gr", η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην κυρία Μιχαλάκου Μαρία, παιδοακτινολόγο, και έχει σκοπό να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας μεταξύ της και του κοινού της. Αποτελεί μέσο έκφρασης της και των απόψεων της, καθώς και μέσο δημοσιοποίησης επιστημονικών άρθρων.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας "www.drmichalakou.gr" οφείλει, πριν από την πλοήγηση του σε αυτήν, και χρήση των σελίδων της, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Νόμιμος εκπρόσωπος της ιστοσελίδας αυτής για θέματα που την αφορούν ή το περιεχόμενο της, είναι η κυρία Μαρία Μιχαλάκου.

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας "www.drmichalakou.gr", συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- των κειμένων, πληροφοριών, νέων, γραφικών και γραφιστικών στοιχείων, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων, σχεδίων, δομής, πρωτότυπων γραμματοσειρών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο σύνολο της, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου ανήκει στη κυρία Μαρία Μιχαλάκου. Σε περίπτωση που εκείνη θελήσει να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο δεν της ανήκει -δηλαδή δεν αποτελεί έργο δικό της αλλά αναφορά στο έργο κάποιου τρίτου- θα συνοδεύεται πάντα από σχετική αναφορά με το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων του. Επίσης, στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται φωτογραφικό υλικό, το οποίο δεν της ανήκει απαραίτητα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.

Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκπομπή, έκδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, δημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμήματος η όλης της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της.

Διακριτικός Τίτλος

Το σήμα της Δρ. Μιχαλάκου, αποτελείται από το όνομα της κάθε αυτό, από τον τίτλο της, καθώς και από το λογότυπο της. Αποτελούν τον διακριτικό τίτλο της, ο οποίος και προστατεύεται από τις ίδιες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αποθήκευση και Χρήση Περιεχομένου

Η περιορισμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Μαρίας Μιχαλάκου, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βεβαίως αυτή πρέπει να γίνεται σε προσωπικό υπολογιστή και να έχει σκοπό την αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς καμμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης των αντιγραφέντων τμημάτων.

Σε περίπτωση χρήσης μικρού τμήματος της ιστοσελίδας ως σύντομη αναφορά (π.χ. χρήση αριθμού λέξεων από μία πρόταση, σε εισαγωγικά και σαν αναφορά, που στο σύνολο της να μη ξεπερνάει το ένα τέταρτο από το συνολικό κείμενο) πρέπει να γίνεται εμφανής αναγραφή της προέλευσης του τμήματος αυτού, όπως και ρητή αναφορά στο όνομα της ιστοσελίδας προέλευσης του καθώς και του συγγραφέα του. Η περιορισμένη αυτή χρήση δεν είναι ωστόσο -και σε καμμία περίπτωση- συνώνυμη παραχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιηθέντος τμήματος από μέρους της κυρίας Μιχαλάκου.

Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της "www.drmichalakou.gr" και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ανάγεται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Κάθε παραβίαση των παραπάνω τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο με ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και σε όλα τα επερχόμενα δημιουργήματα/περιεχόμενο που θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην Ιστοσελίδα αυτή, και που θα προστατεύονται από την αναφορά "Copyright-All rights reserved" που υπάρχει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας αυτής.

Τα Άρθρα της κυρίας Μιχαλάκου

Τα άρθρα που δημοσιεύει η κυρία Μιχαλάκου στο τμήμα "Άρθρα" (Ιστολόγιο) της ιστοσελίδας της, είναι επιστημονικού χαρακτήρα, αποτελούν ξεκάθαρα έργα πρωτότυπα, που προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις και χρήση επαγγελματικής εμπειρίας. Συνεπώς τα άρθρα αυτά προστατεύονται ως "έργα" επειδή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο κέρδος σε όφελος του ιδιοκτήτη/πωλητή τους, σε περίπτωση πώλησης τους.

Η κυρία Μιχαλάκου είναι και θα παραμείνει ελεύθερη, να τα διαχειριστεί όπως εκείνη επιθυμεί, και να αποφασίσει για την ενδεχόμενη απόσυρση τους από την ιστοσελίδα της, και για την ενδεχόμενη διάθεση τους σε κάποιο τρίτο μέρος στο μέλλον, έστω και εάν τα έχει χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα της για κάποιο χρονικό διάστημα.

Τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στην ενότητα «Μπορεί να σας ενδιαφέρει» είναι είτε τμηματικά, είτε στο σύνολο τους, γραμμένα και δημοσιευμένα από κάποια τρίτη πηγή. Η πηγή αυτή αναφέρεται ώς «Πηγή» κάτω από το κάθε άρθρο.

Επίσης δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη η κυρία Μιχαλάκου, για την κακή χρήση ή ερμηνεία των κειμένων, των ενημερώσεων ή απαντήσεων της, που δίνονται ή παρατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της από κάποιον αναγνώστη ή χρήστη, εγγεγραμμένο ή όχι. Τα κείμενα και άρθρα της ιστοσελίδας, δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση κάποιου είδους θεραπείας, διάγνωσης, συμβουλής ή πρότασης για εύρεση λύσεων σε προβλήματα υγείας και δεν υποκαθιστούν την πραγματική εξέταση/θεραπεία. Οι αναγνώστες της ιστοσελίδας παραμένουν υπεύθυνοι για την χρήση που θα κάνουν των γνώσεων και γνώμων που θα αποκομίσουν από την ανάγνωση του συνόλου της παρούσας ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μία φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ενότητα «Επικοινωνία» αλλά και μία ειδική φόρμα την οποία θα βρείτε στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» ή «FAQ” (Frequently Asked Questions) με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει δεδομένα που σχετίζονται με τον επισκέπτη ή επισκέπτες της που της έχουν απευθύνει γραπτό μήνυμα μέσω αυτών.

Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στη κυρία Μιχαλάκου να απαντήσει με προσωπικό τρόπο στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατ´αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σε πολύ βασικές πληροφορίες επαφής: ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και δεν εισβάλλουν στην ιδιωτική σφαίρα του χρήστη. Eπιτρέπουν την αναγνώριση του μέν, αλλά με σκόπο να του παραχθεί μία υπηρεσία και μόνο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για να του παραχθεί η υπηρεσία αυτή ή να βελτιωθεί η υπηρεσία αυτή. 

Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Όταν αποφασίσετε να στείλετε ένα μήνυμα στην Ιστοσελίδα της κυρίας Μιχαλάκου, το μήνυμα σας θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα σας -ούτως ώστε εκείνη να μπορέσει να σας απαντήσει- αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θελήσετε να της κοινοποιήσετε οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης όλων των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται κατ´αυτόν τον τρόπο. Επίσης έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε στείλει στη κυρία Μιχαλάκου μέσω της ιστοσελίδας της. Εντός 48 ωρών από την αποστολή του αιτήματος σας, τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν.

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγουμε διατίθεται και προορίζεται σε αποκλειστική χρήση της δικαιούχου. Η Δρ. Μιχαλάκου, ποτέ δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη της Ιστοσελίδας της, με κανέναν τρίτο, εκτός και εάν της απευθυνθεί γραπτή και ειδική παράκληση από μέρους του ιδίου του χρήστη-κατόχου στοιχείων, που να της ζητάει ρητά να πράξει κατ´ αυτόν τον τρόπο.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής πληροφοριών που αναφέρονται ονομαστικά σε εσάς, παρακαλούμε θερμά να στείλετε ένα e-mail εξηγώντας το αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση: info@drmichalakou.gr