Κατάρτιση

Πλην της εξειδίκευσης της ιατρού στην αξονική (C. T.), την μαγνητική τομογραφία και την παιδοακτινολογία, η ιατρός έχει επιδείξει ενδιαφέρον επιστημονικό έργο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται χωρίς να αποτελούν αποκλειστικά τα κάτωθι. 

number 1

 

Δημοσιεύσεις

 • An Unusual Well-circumscribed Intratesticular Traumatic Hematoma: Diagnosis and Follow-up by Sonography” Stylianos Megremis, Maria Michalakou, Michail Mattheakis, Eleftherios Agianniotakis, and Evaggelia Sfakianaki J Ultrasound Med 2005 24: 547-550
 • “Κλειστή τραυματική ρήξη δεξιού ημιδιαφράγματος: Καθυστερημένη διάγνωση δύο χρόνια μετά από τροχαίο ατύχημα” Μιχαλάκου Μαρία, Κοκκινάκη Μαρία, Μεγράμης Στυλιανός, Κατσούγκρης Νικόλαος, Ψυλλάκης Κωνσταντίνος, Ψαράκης Ευάγγελος, Τριανταφύλου Λάμπρος. Ελληνική Ακτινολογία 2002, 33 (4):351-354
 • “Υπερηχογραφικές Πανοραμικές εικόνες: Αξιολόγηση μετά από ενός έτους εμπειρία και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας” Μ. Μιχαλάκου, Η. Κεχαγιάς, Ε. Αγιαννιωτάκης, Λ. Τριανταφύλλου, Ε. Σφακιανάκη, Σ. Μεγρέμης Ελληνική Ακτινολογία 2006, 37 (1): 41-48
 • Case no 2137 : Occult Perforation of GB: Sonographic diagnosis M. Michalakou, S. Megremis, M. Mattheakis, Vasilakis G, Sfakianaki E. EURORAD 2003/ 07/1 DOI: 10.1594/EURORAD/CASE.2137 ( www.eurorad.org )
 • 07-11/03/2003 ECR 2003 European Congress of Radiology, Vienna Austria Vertebral Pneumatocysts: Retrospective Study Of A Rare Lesion (Βραβευμένο) (EJ Rad )
 • 05-09/03/2004 ECR 2004 European Congress of Radiology, Vienna Austria Assesment Of Skeletal Age With Hand and Wrist Sonography: Could A Standardized Method Replace Radiography? (EJ Rad )
 • 07-11/06/2004 ESPR 2004 European Congress of Pediatric Radiology, Heindeburg Progressive appearance of MRI findings in Merosin-negative congenital muscular dystrophy. (J Ped Rad)
 • 07-09/10/2004 ESHNR 2004 European Congress of Head and Neck Radiology, Paris, France Shaken baby syndrome: Early CT findings (EJNeuro Sep2003 10,S1:245)
 • 4-8/03/2005 ECR 2005 European Congress of Radiology, Vienna Austria Correlation of repeated brain CT-scan findings with Intracranial Pressure Catheter (IPC) values in Intensive Care Unit (ICU) patients: Preliminary report (EJ Rad )
 • 31/05-4/06/2005 ESPR 2005 European Congress of Pediatric Radiology, Dublin, Ireland Hypoxic Ischaemic Encephalopathy (HIE) In Full-Term Infants: Diagnostic And Prognostic Value Of Early CT scan And Correlation With Short-Term Neurological Outcome. (J Ped Rad)
 • 09-13/03/2007 ECR 2007 European Congress of Radiology, Vienna Austria Uncommon Localisation Of Echinococcosis In Humans (EJ Rad ) CT Findings Of Non Traumatic Retroperitoneal Air Collections: A Brief Review Of Common And Uncommon Conditions (EJ Rad )
 • 28/05/2012 ESPR 2012 -49th European Congress of Pediatric Radiology & 5th PostGraduate Cource, Hilton Hotel, Athes, Greece Late Presentation of Extrinsic Duodenal Pressure, by Ectopic Vessels: An Interesting Case Report “Lumps on the Skull”; Differential Diagnosis of Usual Palpable Findings Piriform Sinus Fistula; A Rare Finding In Patients With Recurrent Cervical Infections (J Ped Rad)

 

 

 

number 2

 

Εργασίες

 

Ομιλήτρια σε Ενδοτμηματικά, Διατμηματικά και Διατομεακά μαθήματα Νοσοκομείων

 • 02/05/01 Μελέτη παθήσεων υπεζωκότος: Μιχαλάκου Μαρία, Κοκκινάκη Μαρία
 • 16/05/01 Παθήσεις ΟΜΣΣ : Τριανταφύλλου Λάμπρος, Μιχαλάκου Μαρία
 • 23/05/01 Απλή ακτινογραφία κοιλίας παίδων: Μιχαλάκου Μαρία
 • 30/05/01 Εξετάσεις γαστρ/κού σωλήνα στα παιδιά : Συνήθεις παθήσεις: Μιχαλάκου Μαρία
 • 26/09/01 Φλεγμονώδεις παθήσεις εγκεφάλου: Τριανταφύλλου Λάμπρος, Μιχαλάκου Μαρία
 • 28/11/01 Καλοήθεις εξεργασίες τραχήλου σε ΥΤ: Μιχαλάκου Μαρία, Ψυλλάκης Κων/νος
 • 23/01/02 Τραύμα θώρακα: Τριανταφύλλου Λάμπρος, Μιχαλάκου Μαρία
 • 30/01/02 Καλοήθεις παθήσεις μαστού: Μιχαλάκου Μαρία
 • 08/05/02 Καλοήθεις παθήσεις ήπατος: Τριανταφύλλου Λάμπρος, Μιχαλάκου Μαρία
 • 15/05/02 Κακοήθεις παθήσεις μαστού: Μιχαλάκου Μαρία
 • 10/02/03 Όγκοι εγκεφάλου: Μιχαλάκου Μαρία, Γαβριδάκης Γεώργιος
 • 04/03/03 Κυστικές εξεργασίες τραχήλου:Μελέτη με Υ.Τ. Μιχαλάκου Μαρία, Ψυλλάκης Κων/νος
 • 12/05/03 Πνευμονική Υπέρταση: Μιχαλάκου Μαρία
 • 19/05/03 Ακτινοανατομία και παθήσεις μέσου ωτός: Μιχαλάκου Μαρία, Γαβριδάκης Γεώργιος
 • 18/11/03 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: Μιχαλάκου Μαρία
 • 16/03/04 Καρκίνος του πνεύμονα: Μιχαλάκου Μαρία, Κοκκινάκη Μαρία
 • 08/02/05 Παθήσεις παγκρέατος: Μιχαλάκου Μαρία, Ψυλλάκης Κων/νος,
 • 10/05/05 Ακτινολογική εκτίμηση νευροχειρουργικών επειγόντων περιστατικών: Μιχαλάκου Μαρία

 

skeleton icon

 

Εργασίες - συνέδρια

Συνέδρια

Παρακολούθηση Συνεδρίων - Πανευρωπαϊκα

 • 28-30/09/2001 Second Aegean Postgraduate Radiology Courses, Crete, Greece
 • 07-11/03/2003 ECR 2003 European Congress of Radiology, Vienna Austria
 • 10-12/10/2003 3rd Aegean Postgraduate Radiology Courses, Hersonissos Crete, Greece
 • 06-09/10/2004 ESHNR European Congress of Head and Neck Radiology, 2004 Paris, France
 • 04-08/03/2005 ECR 2005 European Congress of Radiology, Vienna, Austria
 • 30/05-03/06/2005 ESPR 2005 European Society of Pediatric Radiology congress, Dublin, Ireland
 • 30/09-02/10/2005 4th Aegean Postgraduate Radiology Course, Rhodes, Greece
 • 28/05-01/06/2012 ESPR2012- 49th Annual Meeting Of ESPR, Hilton Hotel, Athens, Greece

 

Εικόνα με βιβλία

 

 

 

Παρακολούθηση Συνεδρίων - Ελλάδα

 • 05/06/1999 Εξελίξεις στη Διαγνωστική και Θεραπευτική της Καρδιολογίας, ΓΝ Ηρακλείου
 • 18-22/10/2000 ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα
 • 01-03/11/2001 11ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ιωάννινα
 • 21-25/05/2002 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
 • 01-03/11/2002 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, Κρήτη
 • 11-15/12/2002 ΧΙΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα
 • 10/05/2003 Ημερίδα Ιατρικής Απεικόνισης Σήμερα: Διάγνωση και Θεραπεία, ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο- Πανάνειο»
 • 20-24/05/2003 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
 • 27-28/02/2004 Επιστημονική Διημερίδα ΓΝ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Αθήνα
 • 27/04-01/05/2004 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
 • 29/09-02/10/2004 XIV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα
 • 28-31/10/2004 12ο Παγκρήτιο Συνέδριο, Ελούντα Κρήτη
 • 11-14/11/2004 14ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη
 • 26-27/10/2007 3ο Διήμερο Συμπόσιο Απεικόνισης του Μαστού, Αθήνα
 • 11/04/2009 7η Παιδιατρική Ημερίδα Ευρωκλινικής Παίδων, Αθήνα