Υπερηχογραφική Εξέταση Γαστρο-οισοφαγικής Παλινδρόμησης

  • Τι είναι: Η εξέταση αυτή ελέγχει τον αριθμό των γαστρο-οισοφαγικών παλινδρομήσεων εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (15 λεπτά), μετά την σίτιση του βρέφους. Η εξέταση έχει μέση ευαισθησία, αλλά είναι πολύ προσιτή και εύκολη στην πραγματοποίησή της, σε αντίθεση με την πεχαμετρία η οποία αν και είναι πιο αξιόπιστη, χρήζει την τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα για ένα 24/ωρο επίσης ελέγχοντας την συχνότητα των παλινδρομήσεων μέσα σε αυτό το διάστημα. Ακριβώς επειδή η ευαισθησία της υπερηχογραφικής μεθόδου εξαρτάται πολύ από την προετοιμασία του ασθενή, παρακαλείσθε να είστε πολύ σχολαστικοί, για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε βρέφη άνω των 5-6μηνών, η εξέταση έχει μειωμένη διαγνωστική ευαισθησία, και σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον παιδίατρο
  • Προετοιμασία: Το βρέφος πρέπει να είναι νηστικό (τουλάχιστον 2,5-3ώρες ή και περισσότερο ανάλογα με την ηλικία) όταν προσέλθει στο ιατρείο, οπότε καλύτερα να κανονίσετε το πρόγραμμα διατροφής ανάλογα. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το γάλα ή άλλο υγρό (π.χ. χυμό) σε αρκετή ποσότητα για να χορτάσει, και κατόπιν θα σιτιστεί στο ιατρείο, όπου θα υπάρχει ο έλεγχος της σίτισης.