Υπερηχογραφική δοκιμασία συσπαστικότητας χοληδόχου κύστης

  • Τι είναι: Η εξέταση ελέγχει την χοληδόχο κύστη σε φάση νηστείας και την διαφοροποίηση της εικόνας της μετά την σίτιση με λιπαρό γεύμα, για την πιθανότητα δυσλειτουργίας της
  • Προετοιμασία: Όπως αναφέρει και η περιγραφή, ο ασθενής πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ώρες νηστικός. Επίσης προτιμάτε η διατροφική αποχή από φυλλώδη λαχανικά και όσπρια, τσίχλες και αναψυκτικά, καθώς και η κένωση του εντέρου την ημέρα της εξέτασης ώστε να μειωθεί η αεροπλήθεια του εντέρου