Υπερηχογράφημα Τραχήλου

  • Τι είναι: Σε αυτή την εξέταση ελέγχεται όλος ο τράχηλος, και συμπεριλαμβάνει τον θυρεοειδή, τους υπογνάθιους και τους παρωτιδικούς σιελογόνους αδένες καθώς και τους τραχηλικούς λεμφαδένες (προσθίων και πλαγίων τριγώνων). Με αυτήν την εξέταση, ελέγχεται η μορφολογία των ανωτέρων δομών, και ο έλεγχος πιθανών επιπρόσθετων μορφωμάτων (κύστεις – αποστήματα, κ.α.) συγγενή ή επίκτητα.
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση. Στα μικρά παιδιά προτιμούμε την ψυχολογική προετοιμασία