Υπερηχογράφημα Θυρεοειδή

  • Τι είναι: Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται στην μέση γραμμή στο πρόσθιο τμήμα του τραχήλου, και είναι επιφορτισμένος με την παραγωγή των αντίστοιχων ορμονών, οι οποίες έχουν σημαντικές λειτουργίες κυρίως στον μεταβολισμό μας, και μέσω αυτού επηρεάζουν όλη την λειτουργικότητα του σώματός μας. Είναι σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος του θυρεοειδή αδένα (σε μη-συμπτωματικούς ασθενείς) και ο περιοδικός επανέλεγχος (σε ασθενείς με δυσλειτουργία) ο οποίος επιτυγχάνεται τόσο με τον έλεγχο της λειτουργίας του (με αιματολογικές - ορμονολογικές εξετάσεις) όσο και με τον έλεγχο της μορφολογίας του (με το υπερηχογράφημα) για παθολογικά ευρήματα
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση. Στα μικρά παιδιά προτιμούμε την ψυχολογική προετοιμασία