Υπερηχογράφημα Οσχέου

  • Τι είναι: Σε αυτήν την εξέταση ελέγχονται οι όρχεις και το όσχεο του ασθενή, εξαιτίας αψηλάφητων όρχεων, ψηλαφητών ευρημάτων, διόγκωσης της περιοχής ή έντονου άλγους.
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση