Υπερηχογράφημα Οφθαλμών

  • Τι είναι: Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να κριθεί αναγκαίος ο υπερηχογραφικός έλεγχος οφθαλμού για την υποψία αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς ή παρουσίας ξένου σώματος. Η εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον οφθαλμίατρο
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση πλην της ψυχολογικής προετοιμασίας για να νιώθει ήρεμο και άνετο