Υπερηχογράφημα ΝΟΚ – προστάτη ή έσω γεννητικών οργάνων (Ενηλίκων)

  • Τι είναι: Η εξέταση επικεντρώνεται στον λεπτομερή έλεγχο της μορφολογίας των νεφρών και της ουροδόχου κύστης. Στους άνδρες ελέγχεται και ο προστάτης αδένας (μέγεθος – μορφολογία) ενώ στις γυναίκες τα έσω γεννητικά όργανα (μήτρα – ωοθήκες). Αναγνωρίζεται η φυσιολογική μορφολογία των οργάνων και τα πιθανά παθολογικά ευρήματα
  • Προετοιμασία: Για τον έλεγχο της κάτω κοιλίας είναι αναγκαία η πλήρωση της ουροδόχου κύστης, η οποία επιτυγχάνεται με την κατάποση τουλάχιστον 4-5 ποτηριών νερού (~1-1,5 λίτρων) σε σύντομο διάστημα (εντός ~15λεπτών) περί τα 45-60 λεπτά πριν την εξέταση. Επίσης προτιμάτε η διατροφική αποχή από φυλλώδη λαχανικά και όσπρια, τσίχλες και αναψυκτικά, καθώς και η κένωση του εντέρου την ημέρα της εξέτασης ώστε να μειωθεί η αεροπλήθεια του εντέρου