Υπερηχογράφημα Μυελοσκελετικού Συστήματος

  • Τι είναι: Με αυτήν την εξέταση ελέγχεται το μυοσκελετικό σύστημα ενός συγκεκριμένου τμήματος του σώματος π.χ. άρθρωσης (γόνατο, αγκώνας κ.α) για παρουσία συλλογής, ή εντοπισμένα ένας μυς (π.χ. σε πιθανότητα ξένου σώματος, τραύματος, ψηλαφητού μορφώματος κ.α.).
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση