Υπερηχογράφημα Μαστών

  • Τι είναι: Ελέγχεται η περιοχή των μαστών για παθολογικά ευρήματα. Στα παιδιά μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η μορφολογία του αδένα. Στους ενήλικες η εξέταση συμπληρώνει τον προληπτικό έλεγχο και πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη μαστογραφία και προηγούμενες εξετάσεις. Κατά προτίμηση, λόγω των ορμονολογικών μεταβολών, προτιμάτε το υπερηχογράφημα μαστών να πραγματοποιείται την 8η -14η ημέρα του κύκλου.
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση