Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων

  • Τι είναι: Με αυτήν την εξέταση ελέγχεται ένα συγκεκριμένο τμήμα του σώματος, επιφανειακά, το οποίο έχει παρουσιάσει διαφοροποίηση συγκριτικά με το παρελθόν (π.χ. ψηλαφητό εύρημα το οποίο δεν προϋπήρχε, τοπικά επώδυνη περιοχή με ή χωρίς σημεία φλεγμονής κ.α.) παρουσία ξένου σώματος καθώς και στοιχεία του μυοσκελετικού συστήματος.
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση