Υπερηχογράφημα Βουβωνικών Χωρών.

  • Τι είναι: Με αυτή την εξέταση ελέγχεται η περιοχή των βουβώνων για πιθανότητα βουβωνοκήλης ή παρουσία λεμφαδένων
  • Προετοιμασία: Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία για την εξέταση