Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση των εξετάσεων παίδων με τις αντίστοιχες των ενηλίκων?

Βασικά η αρχή των αντίστοιχων εξετάσεων είναι η ίδια. Επειδή όμως τα μικρά παιδιά και βρέφη δεν είναι πάντα συνεργάσιμα, η τεχνική της εξέτασης μπορεί να διαφοροποιηθεί, για να αποκτήσουμε τις αναγκαίες πληροφορίες, κατά την διάρκειά της. Παράκληση: όποτε είναι δυνατό, κυρίως σε μικρά νήπια ηλικίας έως 3-4 ετών, να προηγείται στο σπίτι, μία ψυχολογική προετοιμασία ("θα πάμε σε μια κυρία, να μας βάλει κρεμούλα στην κοιλίτσα, για να δούμε τι έχουμε μέσα και γιατί μας πονάει") με ή χωρίς παιχνίδι (βάζοντας στο σπίτι όντως κρεμούλα και απλώνοντάς την με κάποιο ομαλό αντικείμενο).