Μπορούμε να τα δούμε όλα στον υπέρηχο?

Στην εξέταση αυτή μπορούν να ελεγχθούν οι συμπαγείς δομές του σώματος και ότι εμπεριέχει υγρό. Δεν μπορούμε να δούμε πίσω ή μέσα από κόκκαλο ή πίσω από αέρα, οπότε δεν μπορούμε να «δούμε» κατάγματα ή να ελεγχθεί το έντερο. Παρόλα αυτά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν, επαγωγικά, να βγουν κάποια συμπεράσματα ανάλογα με το κλινικό ερώτημα