Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση?

Αυτό εξαρτάται από την εξέταση που πρέπει να γίνει, και από την ηλικία του ασθενή. Κατά την στιγμή της κράτησης του ραντεβού, σας δίνονται λεπτομερείς οδηγίες προετοιμασίας.