Προληπτικός έλεγχος στα βρέφη

Προληπτικός έλεγχος στα βρέφη

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, είμαστε πλέον σε θέση να ελέγξουμε την σωματική αρτιότητα των εμβρύων με το υπερηχογράφημα «β-επιπέδου» για το οποίο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει μία ευαισθησία της τάξης του 80%.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ήδη μέσα από το μαιευτήριο προτείνεται η πραγματοποίηση κάποιων υπερηχογραφικών εξετάσεων (συνηθέστερα νεφρών – ισχίων ή / και εγκεφάλου) ώστε να υπάρχει μία εξέταση βάσης κατά την γέννηση.

Όταν όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις βαίνουν εντός φυσιολογικών ορίων, σαφέστατα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Συχνά όμως, στα πλαίσια ανωριμότητας των βρεφών, μπορεί να αναγνωριστούν κάποια ευρήματα που χρήζουν επανελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται επανέλεγχος σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον ιατρό σας (ανάλογα με το ερώτημα και κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες των Επιστημονικών Εταιριών).